• Phone
 • Map
 • Line
× Send

กระบวนการผลิต (Process) ประเภทต่างๆ

การอัดขึ้นรูปยาง

กระบวนการอัดขึ้นรูปยางของ Technic คือการใช้ยางที่ไม่มีการผ่านกระบวนการบ่มมาวางไว้ในช่องแม่พิมพ์ที่มีการอุ่นอุณหภูมิให้สูงขึ้น หลังจากนั้นที่ทำการปิดแม่พิมพ์ลง ยางของเราก็จะถูกบีบอัดและไหลไปจนเต็มแม่พิมพ์ที่ออกแบบไว้ ผ่านการใช้ความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นการบ่มของสารประกอบในยางหรือที่เรียกกันว่าวัลคาไนซ์ จากนั้นก็จะอาศัยการรักษาระดับที่เหมาะสมในการบ่มจนเซตตัวของยางจนเสร็จสิ้นกระบวนการแม่พิมพ์ก็จะเปิดออกอีกครั้งและนำยางนั้นๆออกมา วัฏจักรนี้จะเกิดขึ้นซ้ำไปมาและเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อมีการใส่ยางลงไปในแม่พิมพ์อีกครั้ง

ข้อดี

 • ประหยัด
 • เครื่องมือต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการฉีดขึ้นรูปยาง
 • จำนวนหลุมสูงสุด
 • เหมาะสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาบ่มนาน
 • สามารถแปรรูปอีลาสโตเมอร์และบ่มระบบต่างๆ ได้มากที่สุด

การอัดรีดยาง

เครื่องอัดรีดยางสร้างรูปลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน เช่น ขอบยาง ยางกันในฝน ซีลยาง ยางปูพื้น ปลอกยาง ข้อต่อ กันชนและอื่นๆ โดยทั่วไป การอัดขึ้นรูปยางเป็นซีลและปะเก็น เนื่องจากมีความยืดหยุ่นการซึมผ่านและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม

ข้อดี

 • ประหยัด
 • เครื่องมือต้นทุนต่ำ

การฉีดพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังในวงการผลิตและถูกเลือกใช้อย่างกว้างขวางในวงการ เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญในการผลิต โดยทั่วไปผู้ผลิตเลือกใช้การฉีดขึ้นรูปพลาสติกสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูง มีความสลับซับซ้อนของชิ้นงาน เช่น ข้อต่อ อีกทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติกลดระยะเวลาในการขึ้นรูปพลาสติกให้มีวงจรที่สั้น ผลิตชิ้นงานปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความเหมาะสมในการผลิตแบบ mass production โดยมักจะมีการใช้เทคโนโลยี 3D printing ในการพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่างแบบ rapid prototyping ก่อนผลิตจริง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนต่อชิ้นงานได้อย่างมหาศาล

ข้อดี

 • ระยะเวลาในการบ่มไม่นาน
 • เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงานเยอะๆในเวลาอันสั้น

การอัดรีดพลาสติก

เครื่องอัดรีดพลาสติกสร้างรูปลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน เช่น ขอบยาง พลาสติกกันในฝน ซีลพลาสติก พลาสติกปูพื้น ปลอกพลาสติก ข้อต่อ กันชน ท่อและอื่นๆ โดยทั่วไป การอัดขึ้นรูปพลาสติกเป็นซีลและท่อ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นการซึมผ่านและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม

ข้อดี

 • ประหยัด
 • เครื่องมือต้นทุนต่ำ

กระบวนการเพิ่มเติม

RUBBER MIXING

: เครื่องตียางเพื่อให้ส่วนผสมเข้าเนื้อด้วยกัน

MARKING LASER

: เครื่องยิงเลเซอร์สำหรับทำมาร์กจุดบนสินค้า

DIE-CUTTING

: การตัดสินชิ้นงานเป็นรูปร่างที่เราออกแบบไว้

BONDING

: การนำวัสดุโลหะมาขึ้นงานเข้ากับยางหรือพลาสติก

JOINTING

: การนำชิ้นงานมาผสานต่อเข้าด้วยกันด้วยความร้อนและน้ำยาประสาน