• Phone
  • Map
  • Line
× Send

ยางดูดสูญญากาศ (VACUUM PADS)

**สามารถสั่งทำพิเศษตามความต้องการ เช่น วัตถุดิบ/ความแข็ง/สี/ขนาด**

มาตรฐานการผลิต ISO90001 / IATF1649 ยอดสั่งซื้อทั้งสิ้น 56,445 ชิ้น หมาวดหมู่สินค้า ยางดูดสูญญากาศ / ยางสูญญากาศ / ยางดูดจับชิ้นงานสูญญากาศ

ทำความรู้จักกับยางดูดสูญญากาศ

ยางดูดสูญญากาศเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ในการดูดหรือยึดวัตถุด้วยการสร้างความดันในระบบสูญญากาศ มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้สามารถปรับตัวตามรูปทรงและพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ ยางดูดสูญญากาศเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีการนำไปใช้หลากหลาย เช่นในงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูญญากาศ การผลิตเครื่องจักรที่ต้องการการยึดหรือดึงดูดวัตถุ รวมถึงการใช้ในเครื่องมือสำหรับงานต่างๆ ยางดูดสูญญากาศมีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับตัวตามพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ และมักนำมาใช้ในการจับถือชิ้นงานในงานตรวจสอบคุณภาพหรือกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยด้วย ยางดูดสูญญากาศหรือยางสูญญากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการทำให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การยึดหรือดึงดูดวัตถุเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยในหลายๆ งานที่ต้องการความพิเศษในการจับถือหรือยึดติดของวัตถุอย่างมั่นคง ยางดูดสูญญากาศเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานและประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายในหลายภาคสาขาอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้

ยางดูดสูญญากาศคืออะไร

ยางดูดสูญญากาศ คือวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อทำให้พื้นผิวมีแรงดูดสุญญากาศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหยิบ-จับ ชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ในการจับวัตถุ เช่น ยก, หิ้ว, เลือก, วางตำแหน่ง,เคลื่อนที่หรือให้อยู่กับที่

หน้าที่ของยางดูดสูญญากาศ

หน้าที่หลักของยางดูดสูญญากาศคือการสร้างความดันในระบบสุญญากาศเพื่อดูดหรือยึดวัตถุโดยอาศัยคุณสมบัติยืดหยุ่นและความยึดเหนี่ยวที่มีอยู่ เพื่อทำหน้าที่ในการจับถือหรือยึดติดชิ้นงานหรือวัตถุต่างๆ อย่างแม่นยำและมั่นคง ยางดูดสูญญากาศเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวตามรูปทรงและพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ เมื่อสร้างความดันภายในระบบสุญญากาศ จะสร้างแรงดึงดูดที่ช่วยยึดวัตถุไว้ในที่ตั้งที่ถูกต้อง การนำยางดูดสูญญากาศมาใช้งานในงานตรวจสอบคุณภาพหรือในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สามารถจับถือหรือยึดติดวัตถุได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติที่มีอยู่ ยางดูดสูญญากาศมีความสามารถในการทำงานในหลายสาขาอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวัน เช่น ในงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูญญากาศ การผลิตเครื่องจักรที่ต้องการการยึดหรือดึงดูดวัตถุ รวมถึงการใช้ในเครื่องมือสำหรับงานต่างๆ ความสามารถของยางดูดสูญญากาศในการปรับตัวตามพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงโดยทั่วไป

คุณสมบัติของยางดูดสูญญากาศ

1. ความยืดหยุ่น

ยางดูดสูญญากาศมีความยืดหยุ่นสูงที่ช่วยให้สามารถปรับรูปทรงตามพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมและรูปทรงต่างๆ

2. การยึดเหนี่ยว

ยางดูดสูญญากาศสามารถสร้างแรงดึงดูดอย่างมั่นคงเมื่อมีการสร้างสุญญากาศภายใน ช่วยให้มันสามารถยึดติดวัตถุหรือชิ้นงานได้อย่างมั่นคงและแน่นหนา

3. ความทนทาน

ยางดูดสูญญากาศมักมีความทนทานต่อสารเคมี และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทำให้มันเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

4. ประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติของยางดูดสูญญากาศช่วยให้มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ในงานตรวจสอบคุณภาพหรือกระบวนการผลิต ทำให้สามารถจับถือหรือยึดติดวัตถุได้อย่างมั่นคงและแม่นยำ

หลักการเลือกใช้

1. ความยืดหยุ่นและความทนทาน

ยางดูดสูญญากาศมีความยืดหยุ่นสูงที่ช่วยให้สามารถปรับรูปทรงตามพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังต้องมีความทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้มีการใช้งานได้ยาวนาน

2. ประสิทธิภาพในการทำงาน

เลือกใช้ยางดูดสูญญากาศที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สามารถจับถือหรือดึงดูดวัตถุได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

3. ความเหมาะสมกับงานที่ต้องการ

การเลือกใช้ยางดูดสูญญากาศที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ เช่น การใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพหรือในกระบวนการผลิต ที่ต้องการความแม่นยำและความมั่นคง

4. ราคาและความคุ้มค่า

การพิจารณาราคาและความคุ้มค่าของวัสดุ ว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับราคาที่เสนอหรือไม่ เพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่ดีที่สุด

5. การทนทานต่อสภาพแวดล้อม

เลือกใช้ยางดูดสูญญากาศที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเช่น ความเย็น ความร้อน หรือสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบทั่วไปที่นิยมนำมาใช้ผลิต

ซิลิโคน(SILICONE) / พีซีซี(PVC)

เกรดวัตถุดิบ

FDA / LFGB / FOOD-GRADE / BIOMEDICAL / HIGH TENSILE / HIGH TENSILE STRENGTH / HIGH TEAR STRENGTH / FLAME RETARDANT / CLOSED CELL SPONGE /THERMAL CONDUCTIVE / STREAM RESISTANCE / ทนความร้อนสูง / เกรดพิเศษตามลูกค้าต้องการ

"เราคือโรงงานรับจ้างผลิต OEM ชิ้นส่วนยางและพลาสติกขึ้นรูปทุกอุตสาหกรรม ตามความต้องการของลูกค้า"​